Meerjarig beleid

Het Theaterschip werkt met een beleidscyclus van 4 jaar die aansluit bij de meerjarige subsidierondes.
We ontvangen momenteel structureel programmageld van de Gemeente Deventer en de Provincie Overijssel.
Daarnaast creëren we extra financiële middelen door incidenteel geld voor programmaonderdelen bij private en rijksfondsen aan te vragen. Tevens verdienen we geld met verhuur van onze publieksruimtes, het innen van lesgeld, verkoop van educatieve programma’s aan het onderwijs, het spelen van voorstellingen en het produceren in opdracht van externe opdrachtgevers. Tot slot verruimen we onze middelen door bijdragen van particulieren en sponsoren. De verhouding publieke middelen (subsidies) en eigen inkomsten komt daarmee voor de totale organisatie op 56% / 44%.
Het vigerende beleidsplan kunt u hier downloaden.

Activiteitenplannen

Het meerjarige beleid wordt jaarlijks vertaald in een activiteitenplan.

Jaarverslagen

Als onderdeel van de subsidieverantwoording moet het Theaterschip een door de accountant gekeurde jaarrekening en bestuursverslag kunnen overleggen.

Proeftuin talentontwikkeling

Samen met het Kameroperahuis uit Zwolle heeft het Theaterschip een proeftuin talentontwikkeling muziektheater ontwikkeld die tussen 2017 en 2020 gestalte moet krijgen.

Jonge Kunsten

In Deventer wordt het aanbod van cultuureducatie verzorgd door een grote groep kunstprofessionals. Ze werken in allerlei verschillende vormen en vaak ook als zelfstandig ondernemer. Hoe kun je in Deventer deze groep nu aan elkaar verbinden en ondersteunen, zodat je met elkaar een zo sterk mogelijk aanbod voor talentontwikkeling kunt realiseren?

Jonge kunsten is een initiatief van het Theaterschip, Muziekhuis Deventer, studio DanZo en Create Dance. Het past binnen de ambities van Deventer 2.18 en nodigt uit tot herschikking van middelen. In het voorjaar van 2016 is Jonge Kunsten aangeboden aan de raad en het college van de Gemeente Deventer.

Onze unieke locatie gebruiken?

Verhuur