Meerjarig beleid

Het Theaterschip werkt met een beleidscyclus van 4 jaar die aansluit bij de meerjarige subsidierondes.
We ontvangen momenteel structureel programmageld van de Gemeente Deventer en de Provincie Overijssel.
Daarnaast creĆ«ren we extra financiĆ«le middelen door incidenteel geld voor programmaonderdelen bij private en rijksfondsen aan te vragen. Tevens verdienen we geld met verhuur van onze publieksruimtes, het innen van lesgeld, verkoop van educatieve programma’s aan het onderwijs, het spelen van voorstellingen en het produceren in opdracht van externe opdrachtgevers. Tot slot verruimen we onze middelen door bijdragen van particulieren en sponsoren. De verhouding publieke middelen (subsidies) en eigen inkomsten komt daarmee in 2019 en 2020 voor de totale organisatie op 49% / 51%.
Het beleidsplan kunt u hier downloaden.

Activiteitenplannen

Het meerjarige beleid is voor 2019 en 2020 vertaald in een actviteitenplan (Productiehuis en Cultuureducatie). Deze plannen zijn in 2018 ingediend bij de Gemeente Deventer en de Provincie Overijssel.

Jaarverslagen

Het Theaterschip publiceert jaarlijks de door de accountant gecontroleerde jaarrekening en het bestuursverslag.

Onze unieke locatie gebruiken?

Verhuur