97a1526

MBO

Het Theaterschip biedt elk seizoen een breed programma aan van workshops, projectdagen en voorstellingen.

Elk seizoen verschijnt er een nieuwe voorstelling van De Werf en een nieuwe voorstelling van de Werkplaats Theater. Het talentontwikkelingstraject De Werf geeft jonge professionals de mogelijkheid om zich – na succesvolle afronding van het kunstvakonderwijs – verder te bekwamen als uitvoerend maker, docerend maker of creatief producent. De Werkplaats Theater is een unieke plek waar jongeren en jongvolwassenen zichzelf kunnen uitdagen als maker en speler: ze experimenteren, maken veel vlieguren en leren het werkveld kennen. De relatief jonge spelers in de voorstellingen van het Theaterschip staan altijd dicht bij het jongere publiek.

We ontwikkelen vraaggestuurd programma’s voor binnenschoolse cultuureducatie, zoals (meerdaagse) projectdagen en binnenschoolse talentontwikkelingstrajecten. Wij zetten uitsluitend gekwalificeerde hbo-geschoolde vakdocenten in met voldoende didactische kennis en ervaring.