grenzeloos

Onder Grenzeloos vallen onze internationale projecten.

Sinds 2011 slaat het Theaterschip haar vleugels uit naar andere Europese landen. Jaarlijks realiseert het Theaterschip een internationaal uitwisselingsproject.

Door binnen Europa grensoverschrijdend te werken stelt het jonge deelnemers in staat om te onderzoeken of de eigen (Nederlandse) identiteit is te definiëren in confrontatie met de andere. Daarnaast ziet het Theaterschip podiumkunsten in een internationale context bij uitstek als een instrument om te komen tot een Europese identiteit. Ook biedt het jongeren en nieuwe makers de kans om vanuit andere kennis en kunde met podiumkunsten bezig te zijn.

Inmiddels heeft het Theaterschip internationaal samengewerkt met Duitsland, België, Denemarken, Schotland, Finland, Estland, Tsjechië en Slovenië.

Op dit moment doen wij mee aan het internationale project Resistance – Youth Festival of Modern European History.

 97a9313

Onze internationale projecten