Resistance

RESISTANCE! – Youth Festival of Modern European History is een internationale uitwisseling van jongeren, nieuwe makers, historici en organisaties uit Slovenië, Italië, Frankrijk, Portugal, Tsjechië en Nederland.

Resistance start in 2023 en eindigt december 2024.

Samen met een groep jongeren maakt elke deelnemende organisatie een performance of andere kunstuiting waarin een belangrijke historische gebeurtenis centraal staat. Een gebeurtenis die heeft gezorgd voor een grote beweging in het desbetreffende land. Uiteindelijk zal de voorstelling op tour gaan in alle zes landen. Naast dat de jongeren zich in dit project verdiepen in het theatermaken en spelen, krijgen ze door dit project ook nieuwe perspectieven op historische gebeurtenissen binnen Europa.

Onderwerpen van partners:

Tsjechië: Praagse Lente van 1968

Frankrijk: Mei ‘68

Portugal: de Anjerrevolutie 1974

Slovenië: het uiteenvallen van Joegoslavië

Italië: Verzet en Wraak

Nederland: verzetsacties van Molukkers in Nederland

This project has been funded with support from the European Commission, Citizens, Equality, Rights and Values programme.

This communication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Child Protection Policy


RESISTANCE! – Youth Festival of Modern European History is an international exchange of youngsters, new theatre makers, historians and organizations from Slovenia, Portugal, Czech Republic, France, Italy and the Netherlands. 

Resistance! starts in 2023 and ends in December 2024. 

Together with a group youngsters, every organization will make a performance around an important historical event from their national history, which has caused movement within their country. All performances will tour around the six partner countries. Besides gaining experience in theatre making during this project, the youngsters will also gain new perspectives of historical events within Europe.

Topics of the partner countries: 

Czech Republic: The Prague Spring in 1968 

France: May ‘68 

Portugal: The Carnation Revolution 1974 

Slovenia: Disintegration of SFR Yugoslavia 

Italy: Resistance and Revenge 

Netherlands: Acts of resistance of Moluccans in the Netherlands

This project has been funded with support from the European Commission, Citizens, Equality, Rights and Values programme.  

This communication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Child Protection Policy

Meld je aan!
230612 154435 Img 6433

Resistance! Atelier

Wij zoeken jongeren van 16 t/m 23 jaar die mee willen doen aan het internationale project Resistance!

Voor ons nieuwste Grenzeloos project ‘Resistance! A Youth Festival of Modern European History’ zijn wij op zoek naar jongeren die zich willen verdiepen in de verzetsgeschiedenis van Molukkers in Nederland. Samen met theatermaker Fiona Kelatow en een groep jongeren ga jij in september en oktober onderzoek doen binnen de Molukse gemeenschap in Deventer. Jullie halen verhalen uit de geschiedenis en de gemeenschap op waarmee jullie in de herfstvakantie aan de slag gaan. Jullie bepalen zelf wát jullie gaan maken, dit kan een theater performance zijn maar misschien vinden jullie een andere kunstvorm zoals bijvoorbeeld een hoorspel/podcast of korte film wel veel passender; het is aan jullie!
Voor Resistance! Atelier geldt dat je geen theaterervaring hoeft te hebben. Ben je bijvoorbeeld geïnteresseerd in geschiedenis, techniek of filosofie dan nodigen we je ook uit om te reageren.

In 2024 gaat het werk dat jullie gemaakt hebben op tournee langs de 5 samenwerkingspartners van dit project in Slovenië, Tsjechië, Portugal, Frankrijk en Italië. Aanmelding voor het ‘Resistance! Atelier’ bestaat in eerste instantie alleen uit het meewerken aan het onderzoek. Als je het leuk vindt en beschikbaar bent kan je ook in 2024 mee op (een aantal) uitwisselingen van de Resistance! Tournee.

Ben jij op onderstaande data beschikbaar, geïnteresseerd in het maken van kunst en geïnteresseerd in de Molukse geschiedenis? Meld je dan nu aan voor ons Resistance! Atelier via onderstaand formulier:

Meld je aan!

Planning:

Resistance! Atelier

Maandag 25 september 18:30 – 21:30u: onderzoek

Maandag 2 oktober 18:30-21:30u: onderzoek

Maandag 9 oktober 18:30-21:30u: onderzoek

Maandag 16 oktober 18:30-21:30u: onderzoek

23 – 27 oktober (herfstvakantie): maakweek met elke dag repetities en op 27 oktober een try-out voor publiek

Resistance! Tournee (optioneel)

April 2024: uitwisseling naar Italië (DELLEALI)

Mei 2024: uitwisseling naar Portugal (Teatro Circo de Braga)

Juni 2024: uitwisseling naar Frankrijk (Pelican Theatre)

September 2024: uitwisseling naar Tsjechië (National Moravian-Silesian Theatre)

Oktober 2024: uitwisseling naar Slovenië (Glej Theater)

November 2024: uitwisseling in Deventer (Theaterschip)

230612 154707 Img 6468
230612 154435 Img 6433

Resistance! Atelier

We are looking for youngsters between the ages of 16 and 23 who want to participate in our international project ‘Resistance!’ 

For our newest Grenzeloos project ‘Resistance! A youth festival of modern European History’ we are looking for youngsters who want to dive into the resistance history of Moluccans in the Netherlands. Together with theatre maker Fiona Kelatow and a group of young people you will conduct research within the Moluccan community in Deventer in September and October of this year. You will retrieve stories from history and the community which you will work with in the autumn break. Together, you decide yourselves what you want to make, this can be a theatre performance but you might find another artform (f.e. radioplay/podcast of a short film) to be more suitable; the decision is yours! 

You don’t need theatre experience to join our Resistance! Atelier. Are you interested in history, technology or philosophy, then we also invite you to respond to our open call. 

In 2024 the work you create will tour around Europe to our 5 partners in Slovenia, Czech Republic, Portugal, France and Italy. Signing up for the Resistance! Atelier will firstly only consist of the research part of the project. If you are available and would also like to join (some of) our exchange trips, there is a possibility of joining the Resistance! Tour in 2024. 

Are you available on the dates mentioned below, interested in the process of creating art and interested in the Moluccan history? Sign up now for our Resistance! Atelier through this form: 

Sign up!

Planning:

Resistance! Atelier

Monday 25 September 18:30 – 21:30u: research 

Monday 2 October 18:30-21:30u: research 

Monday 9 October 18:30-21:30u: research 

Monday 16 October 18:30-21:30u: research 

23 – 27 October (autumn break): repetition week + try-out on 27 October 

Resistance! Tournee (optional) 

April 2024: exchange to Italy (DELLEALI) 

May 2024: exchange to Portugal (Teatro Circo de Braga) 

June 2024: exchange to France (Pelican Theatre) 

September 2024: exchange to Czech Republic (National Moravian-Silesian Theatre) 

October 2024: exchange to Slovenia (Glej Theater) 

November 2024: exchange in Deventer (Theaterschip) 

230612 154707 Img 6468