Resistance

RESISTANCE! – Youth Festival of Modern European History is een internationale uitwisseling van jongeren, nieuwe makers, historici en organisaties uit Slovenië, Italië, Frankrijk, Portugal, Tsjechië en Nederland.

Resistance start in 2023 en eindigt december 2024.

Samen met een groep jongeren maakt elke deelnemende organisatie een performance of andere kunstuiting waarin een belangrijke historische gebeurtenis centraal staat. Een gebeurtenis die heeft gezorgd voor een grote beweging in het desbetreffende land. Uiteindelijk zal de voorstelling op tour gaan in alle zes landen. Naast dat de jongeren zich in dit project verdiepen in het theatermaken en spelen, krijgen ze door dit project ook nieuwe perspectieven op historische gebeurtenissen binnen Europa.

Onderwerpen van partners:

Tsjechië: Praagse Lente van 1968

Frankrijk: Mei ‘68

Portugal: de Anjerrevolutie 1974

Slovenië: het uiteenvallen van Joegoslavië

Italië: Verzet en Wraak

Nederland: verzetsacties van Molukkers in Nederland

This project has been funded with support from the European Commission, Citizens, Equality, Rights and Values programme.

This communication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Child Protection Policy


RESISTANCE! – Youth Festival of Modern European History is an international exchange of youngsters, new theatre makers, historians and organizations from Slovenia, Portugal, Czech Republic, France, Italy and the Netherlands. 

Resistance! starts in 2023 and ends in December 2024. 

Together with a group youngsters, every organization will make a performance around an important historical event from their national history, which has caused movement within their country. All performances will tour around the six partner countries. Besides gaining experience in theatre making during this project, the youngsters will also gain new perspectives of historical events within Europe.

Topics of the partner countries: 

Czech Republic: The Prague Spring in 1968 

France: May ‘68 

Portugal: The Carnation Revolution 1974 

Slovenia: Disintegration of SFR Yugoslavia 

Italy: Resistance and Revenge 

Netherlands: Acts of resistance of Moluccans in the Netherlands

This project has been funded with support from the European Commission, Citizens, Equality, Rights and Values programme.  

This communication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Child Protection Policy

Resistance! © Stefan Lucassen

Resistance! Atelier

Tijdens ons nieuwste Grenzeloos project ‘Resistance! A Youth Festival of Modern European History’ verdiepen jongeren zich in de verzetsgeschiedenis van Molukkers in Nederland. Samen met theatermaker Fiona Kelatow deden zij in september en oktober onderzoek binnen de Molukse gemeenschap in Deventer: ze doken de boeken in, keken documentaires, bezochten de kerk, gingen in gesprek met de Molukse gemeenschap en verzamelden hun verhalen.

De jongeren maakten kennis met een hele groep mensen en hervertelden het verhaal van de Molukkers vanuit de nieuwe generatie. Het resultaat is een bijzondere voorstelling die een eerlijke kijk en een mooie representatie geeft van de Molukse gemeenschap in Nederland. De try-out van Resistance! Atelier vond plaats op vrijdag 27 oktober 2023 in de theaterzaal van het Theaterschip.

‘Resistance! A Youth Festival of Modern European History’ is een internationale uitwisseling van jongeren, nieuwe makers, historici en organisaties uit zes verschillende landen. Samen met een groep jongeren maakt elke deelnemende organisatie een performance of andere kunstuiting waarin een belangrijke historische gebeurtenis centraal staat. In 2024 gaat het werk dat de jongeren gemaakt hebben op tournee langs de 5 samenwerkingspartners van dit project in Slovenië, Tsjechië, Portugal, Frankrijk en Italië.

Planning:

Resistance! Atelier

Maandag 25 september 18:30 – 21:30u: onderzoek

Maandag 2 oktober 18:30-21:30u: onderzoek

Maandag 9 oktober 18:30-21:30u: onderzoek

Maandag 16 oktober 18:30-21:30u: onderzoek

23 – 27 oktober (herfstvakantie): maakweek met elke dag repetities en op 27 oktober een try-out voor publiek

Resistance! Tournee

voorjaar 2024: uitwisseling naar Italië (DELLEALI)

voorjaar 2024: uitwisseling naar Portugal (Teatro Circo de Braga)

zomer 2024: uitwisseling naar Frankrijk (Pelican Theatre)

najaar 2024: uitwisseling naar Tsjechië (National Moravian-Silesian Theatre)

najaar 2024: uitwisseling in Deventer (Theaterschip)

najaar 2024: uitwisseling naar Slovenië (Glej Theater)

Resistance! © Stefan Lucassen
Resistance! © Stefan Lucassen

Resistance! Atelier

During our newest Grenzeloos project ‘Resistance! A Youth Festival of Modern European History’ youngsters dive into the resistance history of Moluccans in the Netherlands. Together with theatre maker Fiona Kelatow, they conduct research within the Moluccan community in Deventer in September and October of this year. They delved into the books, watched documentaries, visited the church, talked to the Moluccan community and collected their stories.

The youngsters got to know a whole group of people and retold the story of the Moluccans from the perspective of the new generation. The result is a special performance that gives an honest view and a beautiful representation of the Moluccan community in the Netherlands. The try-out of Resistance! Atelier took place on Friday 27 October 2023 at the Theaterschip.

‘Resistance! A Youth Festival of Modern European History’ is an international exchange of youngsters, new theatre makers, historians and organizations from six different countries. Together with a group youngsters, every organization will make a performance around an important historical event from their national history, which has caused movement within their country. In 2024, the work they create will tour around Europe to our 5 partners in Slovenia, Czech Republic, Portugal, France and Italy.

Planning:

Resistance! Atelier

Monday 25 September 18:30 – 21:30u: research 

Monday 2 October 18:30-21:30u: research 

Monday 9 October 18:30-21:30u: research 

Monday 16 October 18:30-21:30u: research 

23 – 27 October (autumn break): repetition week + try-out on 27 October 

Resistance! Tournee 

spring 2024: exchange to Italy (DELLEALI) 

spring  2024: exchange to Portugal (Teatro Circo de Braga) 

summer 2024: exchange to France (Pelican Theatre) 

autumn 2024: exchange to Czech Republic (National Moravian-Silesian Theatre) 

autumn 2024: exchange in Deventer (Theaterschip)

autumn 2024: exchange to Slovenia (Glej Theater)

Resistance! © Stefan Lucassen