Onderwijs

Onderwijs

“Als we willen bevorderen dat creativiteit en identiteit ontwikkeld worden, dan moeten we zorgen dat iedere Nederlander de mogelijkheid heeft om zich cultureel te ontplooien” aldus het ministerie van OC&W in 2013.

Programma’s

Het Theaterschip is met verschillende cultuureducatie programma’s actief in het onderwijs. De vraag vanuit het onderwijs is daarbij voor ons leidend.
Programma’s die bestaan uit workshops binnen de disciplines theater, dans en muziek, voorstellingen, projectdagen en doorgaande leerlijnen.
Als het programma plaats vindt in het Havenkwartier kan ons aanbod worden verruimd met beeldende kunst, fotografie en graffiti.

21st century skills

Met dit aanbod sluit het Theaterschip aan bij de 21st century skills. Deze skills gaan bij uitstek uit van vaardigheden die ontwikkeld en gestimuleerd worden door cultuureducatie.
Creatief denken, kritisch denken, samenwerken, probleem oplossen en sociale en culturele vaardigheden zijn 5 van de 11 skills.

Daar waar kan zoekt het Theaterschip samen met het onderwijs naar de verbinding tussen binnenschoolse en buitenschoolse cultuureducatie en talentontwikkeling.

Benieuwd naar ons programma?

agenda