Onderwijs

Onderwijs

Voor het Theaterschip gaat binnenschoolse cultuureducatie over het vergroten van het cultureel vermogen. Niet wat cultuur is staat centraal, maar wat cultuur doet. Cultuureducatie draagt bij aan een rijkere, beter geïnformeerde en meer empathische samenleving. Een samenleving waar individuen in staat zijn om hun volledige potentieel te bereiken en een breder begrip van de wereld om hen heen te ontwikkelen.

Het Theaterschip is met verschillende cultuureducatieprogramma’s actief in het onderwijs. We ontwikkelen vraaggestuurd programma’s voor binnenschoolse cultuureducatie, zoals (meerdaagse) projectdagen en binnenschoolse talentontwikkelingstrajecten. Daarnaast maken we elk seizoen voorstellingen die geschikt zijn voor het primair onderwijs, voortgezet onderwijs of het mbo en ontwikkelden we de leerlijnen Klassespel en Klassedans voor het primair onderwijs. Hieronder vind je ons aanbod.