Theaterschool

De Theaterschool van Deventer

Het Theaterschip herbergt sinds 2006 de Theaterschool van Deventer.
Op de Theaterschool wordt wekelijks lesgegeven aan kinderen en jongeren vanaf groep 5 basisonderwijs tot en met (jong) volwassenen tot 30 jaar. Er volgen gemiddeld 100 deelnemers wekelijks les aan de Theaterschool.
Jaarlijks vinden een of meerdere deelnemers van de Theaterschool, nadat zij klaar zijn met het voortgezet onderwijs, hun weg naar het mbo of hbo-kunstvakonderwijs.

Lesjaar

Het lesjaar is opgedeeld in 3 blokken van 10 weken. Elke blok krijgt de deelnemer een andere docent met zijn eigen specialisme.
Specialismen die aan bod komen zijn onder andere improvisatietheater, tekstbehandeling, bewegingstheater en stemtraining.
Vanuit deze en andere specialismen leert de deelnemer zoveel als mogelijk het vak acteren.
Elk blok wordt afgesloten met een open les.
Nieuwe deelnemers kunnen tijdens de start van elk blok gedurende de eerste 3 lessen instromen.

Producties en plusprojecten

Naast dat je je ontwikkelt als acteur of actrice op de Theaterschool is het ook mogelijk om mee te doen in verschillende producties.
Tijdens deze producties en plusprojecten staat niet alleen de talentontwikkeling van de deelnemer maar ook het eindproduct centraal.
Deze producties en plusprojecten zijn veelal leeftijd gebonden en het (potentieel) talent van de deelnemer weegt mee.
Een overzicht van de plusprojecten en producties waaraan je mee kan doen vind je op de Productiehuis pagina of in de Agenda.

 

Benieuwd naar onze projecten?

Productiehuis