Workshops in het onderwijs

Het Theaterschip ontwikkelt vraaggestuurd programma’s voor binnenschoolse cultuureducatie, zoals (meerdaagse) projectdagen en binnenschoolse talentontwikkelingstrajecten. Waar mogelijk bieden wij deze programma’s aan op de locatie van het Theaterschip, waardoor de verbinding tussen binnenschoolse en buitenschoolse cultuureducatie op een natuurlijke wijze tot stand komt. 

Onze projecten leiden bijna altijd tot een presentatiemoment op school of in ons theater. Dat waar de leerlingen, onder leiding van een docerend maker, aan hebben gewerkt wordt getoond aan publiek. Dit publiek kunnen klasgenoten, jaargenoten of bijvoorbeeld ouders zijn, dat is aan de school.

Tijdens projectdagen werken we graag multidisciplinair. Het maakt het mogelijk om elke leerling te laten aansluiten bij een onderdeel waar zijn of haar interesse ligt. Projecten kunnen plaatsvinden op één dag of verspreid over meerdere weken.

De workshops en projecten worden altijd in overleg met de school en op maat gemaakt. Ook bieden we projectdagen gekoppeld aan het bezoeken van onze voorstellingen.

Meer informatie?
Neem voor meer informatie over de mogelijkheden en prijzen contact op met Nienke via nienke@theaterschip.nl of bel tijdens kantoortijden naar 0570-547737.

Trainen © Christein van Hoffen