Kerndoelen

Elke basisschool heeft voorgeschreven kerndoelen, zowel voor taal en rekenen, als ook voor kunst en cultuur.
Deze laatste vallen onder het leergebied Kunstzinnige oriëntatie.
Binnen dit leergebied maken kinderen kennis met kunst en cultuur, bijvoorbeeld door voorstellingen te bezoeken. Ook doen leerlingen zelf actief aan tekenen, theater, muziek of dans. Daar horen de volgende drie kerndoelen bij:

Kerndoel 54: De leerlingen leren beelden, muziek, taal, spel en beweging te gebruiken, om er gevoelens en ervaringen mee uit te drukken en om er mee te communiceren;
Kerndoel 55: De leerlingen leren op eigen werk en dat van anderen te reflecteren;
Kerndoel 56: De leerlingen verwerven enige kennis over en krijgen waardering voor aspecten van cultureel erfgoed.

Hieronder vindt u een greep uit ons brede aanbod waarmee wij u als school kunnen helpen de kerndoelen te behalen. Dit aanbod dient als voorbeeld voor onze diversiteit. Uw vraag zal altijd leidend zijn voor ons.

Klassespel - Theaterleerlijn

Klassespel is een doorlopende theaterleerlijn in een digitale leeromgeving voor alle groepen van het primair onderwijs. Klassespel is door het Theaterschip ontwikkeld in het kader van Cultuureducatie met Kwaliteit.

Voor elke groep zijn 5 theaterlessen ontwikkeld. Elke theaterles bestaat uit 3 theateroefeningen; een energizer of concentratieopdracht, een kernopdracht en een eindopdracht waar vaak zelf aan een scène gewerkt kan worden. Alle oefeningen kunnen gedaan worden in het klaslokaal.

Een theaterles duurt 30 tot 45 minuten maar je kunt de oefeningen uit de lessen ook apart gebruiken, bijvoorbeeld om tussen de lessen door een energizer of juist concentratieoefening te doen.

Er zijn theateroefeningen die helpen bij de sociaal-emotionele ontwikkeling, maar ook oefeningen waarmee je een mooie presentatie kunt maken die je meteen voor publiek kunt spelen. Ook zijn er opdrachten die eenvoudig te gebruiken zijn bij een ander vak, zoals bijvoorbeeld taal- of geschiedenisles. Aan de hand van de iconen bij de oefeningen zie je hoe je deze kunt gebruiken.

De lessen zijn te bekijken op het digibord in de klas. De opdrachten zijn kort en bondig beschreven en de kleurrijke en speelse uitstraling nodigt zowel leerkrachten als leerlingen uit om er mee aan de slag te gaan. De opdrachten in Klassespel zijn gekoppeld aan de kerndoelen binnen het primair onderwijs.

Klassedans - Dansleerlijn

Klassedans is een doorlopende dansleerlijn in een digitale leeromgeving voor alle groepen van het primair onderwijs. Klassedans is door het Theaterschip in samenwerking met Introdans uit Arnhem ontwikkeld in het kader van Cultuureducatie met Kwaliteit.

Voor de onder-, midden- en bovenbouwgroepen zijn reeksen van 6 danslessen ontwikkeld. Elke dansles bestaat uit 3 opdrachten met uitleg, digitale lesstof en voorbeelden. Een dansles duurt 30 tot 45 minuten, is laagdrempelig en kan in de klas worden gegeven. Je kunt ervoor kiezen om een hele les uit te voeren, maar de opdrachten kunnen ook los van elkaar als energizer worden gebruikt.

De lessen behandelen verschillende basiselementen van dans; lichaam, tijd, kracht en ruimte. Bovenaan elke opdracht staat helder omschreven wat het doel van de opdracht is (creatief, fysiek of sociaal-emotioneel) en hoe de leerkracht deze kan uitvoeren.

De lessen zijn te bekijken op het digibord in de klas. De opdrachten zijn kort en bondig beschreven en de kleurrijke en speelse uitstraling nodigt zowel leerkrachten als leerlingen uit om er mee aan de slag te gaan. Naast uitgeschreven dansopdrachten bevat Klassedans ook bijbehorende muziek, fragmenten van choreografieën en duidelijke voorbeeldfragmenten die de opdracht nog meer verhelderen en ondersteunen. De opdrachten in Klassedans zijn gekoppeld aan de kerndoelen binnen het primair onderwijs.

Workshops

Het Theaterschip biedt een breed scala aan workshops. De workshops kunnen wij geven op de school of op locatie in het Havenkwartier. De theater gerelateerde workshops kunnen worden gegeven aan groepen tot maximaal 20 personen. De dansworkshops tot 30 personen en de slagwerk workshops tot 75 personen. Enkele voorbeelden zijn:

Improvisatietheater

Middels eenvoudige spelopdrachten leert de leerling, al dan niet in wedstrijdverband, te improviseren vanuit alledaagse situaties.

Maskertheater

Met commedia maskers die de primaire emoties uitbeelden leren leerlingen middels fysiek spel te acteren.

Muziektheater

Een mix van theater, dans, muziek en beeldende kunst.

Bewegingstheater

Deze workshop leert je hoe je je lichaam kan gebruiken om een theatrale vorm te geven aan je fascinaties.

Hiphop Blend

Hiphop Blend is een danservaring gericht op explosiviteit, dynamiek en ‘low’ dansen.

Moderne dans

Vrijere, expressieve bewegingsvormen waarbij natuurlijke aspecten als gewicht, zwaartekracht, adem, spanning en ontspanning een belangrijke rol spelen.

Stage Combat

Vechten op de speelvloer zonder elkaar pijn te doen.

Slagwerk

In deze workshop maak je muziek met olie-vaten, bezems, emmers, bloembakken, vuilnisbakken en nog veel meer vreemde dingen.

Fotografie

De leerling leert over belichting en compositie bij het maken van een portret met je eigen mobiel: de ultieme selfie.

Projectdagen

Naast losse workshops vanuit verschillende disciplines kan het Theaterschip ook projectdagen verzorgen rondom door u opgegeven thema’s die wel of niet aan het einde van een projectdag worden getoond. In deze projectdagen spelen de leerlingen de hoofdrol.
Projectdagen zijn altijd multidisciplinair en kan worden gegeven aan groepen van 50 tot 250 leerlingen.

Voorstellingen

Het Theaterschip maakt geregeld voorstellingen die (ook) geschikt zijn voor het primair onderwijs. Een aanbod van onze voorstellingen vind u hier.

Meer informatie

Voor meer informatie of een concrete vraag over hoe wij uw vraag kunnen matchen met ons brede aanbod mailt u naar info@theaterschip.nl of bel tijdens kantoortijden naar 0570-547737.

Benieuwd naar ons programma?

Agenda