Kerndoelen

Elke basisschool heeft voorgeschreven kerndoelen, zowel voor taal en rekenen, als ook voor kunst en cultuur.
Deze laatste vallen onder het leergebied Kunstzinnige oriëntatie.
Binnen dit leergebied maken kinderen kennis met kunst en cultuur, bijvoorbeeld door voorstellingen te bezoeken. Ook doen leerlingen zelf actief aan tekenen, theater, muziek of dans. Daar horen de volgende drie kerndoelen bij:

Kerndoel 54: De leerlingen leren beelden, muziek, taal, spel en beweging te gebruiken, om er gevoelens en ervaringen mee uit te drukken en om er mee te communiceren;
Kerndoel 55: De leerlingen leren op eigen werk en dat van anderen te reflecteren;
Kerndoel 56: De leerlingen verwerven enige kennis over en krijgen waardering voor aspecten van cultureel erfgoed.

Hieronder vindt u een greep uit ons brede aanbod waarmee wij u als school kunnen helpen de kerndoelen te behalen. Dit aanbod dient als voorbeeld voor onze diversiteit. Uw vraag zal altijd leidend zijn voor ons.

Klassespel - Theaterleerlijn

Klassespel is een doorlopende theaterleerlijn in een digitale leeromgeving voor alle groepen van het primair onderwijs. Klassespel is door het Theaterschip ontwikkeld in het kader van Cultuureducatie met Kwaliteit.

De theaterlessen zijn verdeeld in de 3 niveaus: onder-, midden- en bovenbouw. Bij iedere bouw keren 5 theaterlessen met een duidelijke opbouw terug, aangepast aan het niveau. Dit zijn: de basisles, improviseren, spel in beweging, tekst en spel en van plaatje naar scène. Iedere theaterles bestaat uit 3 theateroefeningen: een warming-up, een kernopdracht en een presentatieopdracht. Alle oefeningen kunnen gedaan worden in het klaslokaal.

Een theaterles duurt 30 tot 45 minuten maar je kunt de oefeningen uit de lessen ook apart gebruiken, bijvoorbeeld om tussen de lessen door een energizer of juist concentratieoefening te doen.

Er zijn theateroefeningen die helpen bij de sociaal-emotionele ontwikkeling, maar ook oefeningen waarmee je een mooie presentatie kunt maken die je meteen voor publiek kunt spelen. Ook zijn er opdrachten die eenvoudig te gebruiken zijn bij een ander vak, zoals bijvoorbeeld taal- of geschiedenisles. Aan de hand van de iconen bij de oefeningen zie je hoe je deze kunt gebruiken.

De lessen zijn te bekijken op het digibord in de klas. De opdrachten zijn kort en bondig beschreven en de kleurrijke en speelse uitstraling nodigt zowel leerkrachten als leerlingen uit om er mee aan de slag te gaan. De opdrachten in Klassespel zijn gekoppeld aan de kerndoelen binnen het primair onderwijs.

Klassedans - Dansleerlijn

Klassedans is een doorlopende dansleerlijn in een digitale leeromgeving voor alle groepen van het primair onderwijs. Klassedans is door het Theaterschip in samenwerking met Introdans uit Arnhem ontwikkeld in het kader van Cultuureducatie met Kwaliteit.

Voor de onder-, midden- en bovenbouwgroepen zijn reeksen van 6 danslessen ontwikkeld. Elke dansles bestaat uit 3 opdrachten met uitleg, digitale lesstof en voorbeelden. Een dansles duurt 30 tot 45 minuten, is laagdrempelig en kan in de klas worden gegeven. Je kunt ervoor kiezen om een hele les uit te voeren, maar de opdrachten kunnen ook los van elkaar als energizer worden gebruikt.

De lessen behandelen verschillende basiselementen van dans; lichaam, tijd, kracht en ruimte. Bovenaan elke opdracht staat helder omschreven wat het doel van de opdracht is (creatief, fysiek of sociaal-emotioneel) en hoe de leerkracht deze kan uitvoeren.

De lessen zijn te bekijken op het digibord in de klas. De opdrachten zijn kort en bondig beschreven en de kleurrijke en speelse uitstraling nodigt zowel leerkrachten als leerlingen uit om er mee aan de slag te gaan. Naast uitgeschreven dansopdrachten bevat Klassedans ook bijbehorende muziek, fragmenten van choreografieën en duidelijke voorbeeldfragmenten die de opdracht nog meer verhelderen en ondersteunen. De opdrachten in Klassedans zijn gekoppeld aan de kerndoelen binnen het primair onderwijs.

Workshops & Projectdagen

Het Theaterschip biedt een breed scala aan workshops. De workshops kunnen wij geven op de school of op locatie in het Havenkwartier. Wij bieden workshops aan in de disciplines theater, muziek, dans en beeldend. Denk hierbij aan improvisatietheater, rap, hiphop of fotografie. Je kunt samen met ons een pakket van workshops samenstellen.

Naast workshopdagen, bieden wij ook meerdaagse projectdagen aan. Tijdens dit project gaan onze docenten de verdieping in met de leerlingen. Ook is het mogelijk om in dit traject te werken naar een presentatiemoment.

Voor ons totale cultuuraanbod kunt u klikken op de flyer cultuuraanbod 2020/2021 PO.

Voorstellingen

Het Theaterschip maakt geregeld voorstellingen die (ook) geschikt zijn voor het primair onderwijs.

De jaarlijks terugkomende voorstelling ‘Pakhuis 11’, reserveren is op dit moment nog niet mogelijk.

Een overzicht van onze lopende voorstellingen en projecten vindt u hier.

Meer informatie

Voor meer informatie of een concrete vraag over hoe wij uw vraag kunnen matchen met ons brede aanbod mailt u naar info@theaterschip.nl of bel tijdens kantoortijden naar 0570-547737.

Benieuwd naar ons programma?

Agenda