Verhuur

Door de ruimtes van het Theaterschip te huren draagt u direct bij aan de talentontwikkeling van jonge mensen.
Want door de opbrengsten uit de verhuur zijn we in staat het cultuureducatie- en talentontwikkelingsprogramma te laten groeien.

Verhuur

De ruimtes lenen zich uitstekend voor workshops, voorstellingen, (bedrijfs-) presentaties, symposia en seminars en dit alles in een industriële, rauwe omgeving.

Samen met DOK H2O beschikken we over twee kleinere en twee grote publieksruimtes; de theaterzaal, theaterlokaal, foyer en het restaurant.

De jonge mens staat centraal

Een kennissamenleving vraagt om creativiteit en innovatief vermogen. Juist kunstzinnige en culturele vorming, op alle niveaus en zowel binnen- als buitenschools, draagt hieraan bij. Voor de jonge mens gaat cultuureducatie om activiteiten die vormend zijn voor zijn of haar identiteit. Zij ontwikkelt er creatieve competenties mee die van belang zijn in hun latere werkzame leven.

Met het opzetten van het Huis voor de Amateurkunst in het Havenkwartier te Deventer heeft het Theaterschip nadrukkelijk een fysiek baken willen creëren voor cultuureducatie in de brede zin en talentontwikkeling in het bijzonder.

Voor meer informatie over verhuur van de theaterzaal of het theaterlokaal van het Huis voor de Amateurkunst en/of het aanvragen van een offerte kunt u contact opnemen met:

Rozemarijn Braeken
0570-547737
rozemarijn@theaterschip.nl

De theaterzaal wordt in 2018 financieel ondersteund door:

Een overzicht van alle activiteiten?

Klik hier