De Raad van Toezicht kent de volgende leden:

Rob de Breij (zitting t/m september 2024)
Voorzitter
(Zorgbestuurder bij OlmenEs)

Emely Kornet (zitting t/m september 2024)
Secretaris
(Accountmanager HR Tech Solutions bij Easyworx)

Gerben van der Aa (zitting t/m maart 2024)
Penningmeester
(Finance Manager bij De Klok Dranken)

Fleur Havers (zitting t/m september 2024)
Algemeen lid
(Advocaat bij Van Overbeek de Meyer Advocaten)

Koen Boswinkel (zitting t/m maart 2026)
Algemeen lid
(Adviseur begrotingszaken op het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties)

Als u in contact wilt treden met de Raad van Toezicht kan dat via Erik-Jan Post, erik@theaterschip.nl of 06-29364268.

Img 2389