ANBI

Stichting Theaterschip heeft een culturele ANBI status

Donateurs van culturele ANBI’s hebben een extra belastingvoordeel, omdat voor hen een extra giftenaftrek geldt.
Particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting.

Naam:
Stichting Theaterschip

RSIN:
815533378

Contactgegevens:
Zie contactgegevens

Statutaire doelstelling:
Het ontwikkelen, bevorderen en (doen) uitvoeren van (jeugd) theatervoorstellingen, (korte) films en podiumkunsteducatie.

Directie en Raad van Toezicht:
Het Theaterschip kent een Raad van Toezicht. Er wordt gehandeld naar het managementstatuut wat daarvoor is opgesteld. De samenstelling van de huidige Raad van Toezicht vindt u hier.

Beloningsbeleid:
De werknemers van het Theaterschip worden beloond conform de CAO Kunsteducatie.

Beleidsplan:
Zie hier.

Verslag van de uitgeoefende activiteiten en financiële verantwoording:
Zie hier.