Wat doe jij? Online

Loopt van 16 november t/m 31 maart

schoolvoorstelling VO

Wat doe jij?

De voorstelling ‘Wat doe jij?’ is te boeken als schoolvoorstelling voor het Voortgezet Onderwijs.

Wij bieden deze voorstelling ook online aan!

‘Wat doe jij?’ wordt gespeeld in een vorm van ‘Inspringtheater’, waarbij de leerlingen de mogelijkheid hebben zelf ‘in te springen’ om een sociale situatie te veranderen. Ze worden daartoe uitgenodigd door de verteller, ook wel de ‘Joker’ genoemd.

De Joker vraagt aan het publiek: ‘Wat doe jij?’ of ‘Hoe zou jij reageren als er zoiets gebeurt?’ De leerling die een voorstel heeft wordt uitgenodigd dat meteen te laten zien.

Inspringtheater, of participatief drama, is theater waarbij het publiek wordt uitgenodigd het spel te onderbreken en mee te doen. De scènes gaan steeds over de praktijk in de klas: over pesten en meelopen, over de baas spelen, manipulatie en over de positie van de eenling, die onder druk staat van de groep.

Leerlingen worden uitgenodigd na te denken over hun eigen gedrag en dat van hun groepsgenoten.

Want het gaat niet alleen om: ‘Wat doe jij?’, maar ook om: ‘Wat doen wij?’

Voorstelling boeken

De voorstelling wordt gespeeld op VO scholen door Sandra den Dulk, Ischa den Blanken en studenten MBO Artiest Rijn IJssel.

De voorstelling speelt maximaal 3 keer per dag. Onderstaand de prijzen voor schooljaar 2020-2021.
De kosten van 1 speeldag 2 x spelen zijn € 475,00, inclusief BTW.
De kosten van 1 speeldag 3 x spelen zijn € 600,00, inclusief BTW.

In een straal van 50 km rondom Deventer worden geen reiskosten in rekening gebracht. Daarbuiten is de toeslag €0,35 per gereden kilometer.

Wilt u meer informatie ontvangen of de voorstelling boeken, mail dan naar watdoejij@theaterschip.nl.

Acteurs

Sandra den Dulk

docent theater


Ischa den Blanken

docent theater


Een docent met een zwak voor bloemige taal, brutaal theater en verborgen muzikaliteit. Bij het onderwijzen van theater aan kinderen en jongeren is het essentieel om te beginnen bij de basis van het spelen. In mijn lessen geef is aandacht aan de elementaire vaardigheden van de acteur en actrice; concentratie en controle, lef en speelsheid. Acteren is kracht putten uit kwetsbaarheid, durven kijken en bekeken durven worden, aandachtig luisteren naar anderen en anderen op hun beurt verleiden aandachtig te zijn.

MBO artiest

Spelers


Tijdens "wat doe jij?" spelen verschillende eerste jaars studenten van de opleiding MBO-artiest Rijn IJssel mee. Tijdens deze opleiding werken de studenten in verschillende blokken aan beroepsopdrachten. Allerlei leeractiviteiten wisselen elkaar af. Zo volgen ze bijvoorbeeld workshops, cursussen, gastlessen, praktijkinstructies en colleges.

Naar de agenda