Connect (NL)

Loopt van 16 maart t/m 19 maart

Overig

Connect

CONNECT – kunst voor iedereen!
Een vierdaagse workshop en conferentie voor jonge makers, organisaties en festivals die podiumkunsten maken met kinderen en jongeren, en werkzaam zijn in Europa of de omringende landen.

Overal in Europa, en ver daar buiten, worden voorstellingen gemaakt met kinderen en jongeren. Tijdens CONNECT bieden we je tijd en ruimte om kennis te maken met deze makers en organisaties, een aantal inspirerende voorbeelden te zien, workshops te volgen en te onderzoeken of je mogelijkheden ziet om te komen tot (Europese) samenwerking.

Podiumkunsten voor iedereen

Tijdens CONNECT focussen we op één thema; Hoe bereiken we de jongeren die lastig te bereiken zijn? Hoe zorgen we ervoor dat kunst voor iedereen is, en podiumkunsten voor iedereen toegankelijk. Ook voor de jongeren in plattelandsgebieden, nieuwkomers met oorlogstrauma’s en taalachterstand, de jongeren met overgewicht, lgbt-jongeren, en jongeren met wat voor beperking dan ook. Hoe zorgen we ervoor dat wat wij als makers en organisaties ook organiseren, open is voor iedereen, iedereen de ruimte geeft om zich te laten horen en zien aan de rest van de gemeenschap

Organisatie

CONNECT wordt georganiseerd door PLATFORM THEATER, Kunstbaken festival (Theaterschip) en AMATEO.

Aanmelden

Het volledige programma wordt gepubliceerd rond 20 januari.
Vanaf dat moment kan je je ook inschrijven.

Naar de agenda

Schrijf je in & doe mee

Schrijf je in & doe mee

Naam

Leeftijd

Telefoonnummer

E-mailadres

Bijzonderheden

Dieet / Allergieën

Eventuele Opmerkingen