4ID

Loopt van 19 oktober t/m 27 oktober

Theater

4ID

Een uitwisseling op het niveau van jongeren, nieuwe makers en organisaties uit Schotland, Slovenië, Finland en Nederland.

Tijdens Connect 2018 troffen Strangetown (Schotland), Glej (Slovenië), Teaterskolan i Svenskfinland (Finland) en het Theaterschip (Nederland) elkaar in Deventer. Na een inspirerend en intensief gesprek besloten de 4 organisaties, die allemaal werkzaam zijn binnen de discipline Theater met Jongeren, te onderzoeken of het haalbaar was in 2019 een uitwisseling te realiseren. In het najaar van 2018 is met succes een Erasmus+ aanvraag* gedaan in Slovenië en dit alles heeft geleid tot het project 4ID.

4ID bestaat uit twee onderdelen. Het eerste onderdeel (maart 2019) was een vierdaagse bijeenkomst in Slovenië van de 4 (artistiek) directeuren, 4 nieuwe makers en 4 jongeren. De bijeenkomst was een opmaat naar een lange uitwisseling waaraan per land 7 jongeren mee gaan doen.

Deze uitwisseling, op het niveau van jongeren, nieuwe makers en organisaties, zal in de herfstvakantie van 2019 plaatsvinden. De uitwisseling bestaat uit een week lang workshops volgen, het uitwisselen van een kleine eigen performance en het gezamenlijk maken van 1 grotere performance. 4 verschillende identiteiten samengebald in één werk. En dat allemaal met Connect 2018 als vliegwiel.

 

Dit project is medegefinancierd met steun van het Erasmus + programma van de Europese Commissie. Deze tekst geeft uitsluitend de mening van de auteur weer en de Commissie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de informatie die in de tekst vermeld wordt.

* Erasmus+ is het Europese subsidieprogramma van de Europese Commissie, voor onderwijs, jeugd en sport.

Naar de agenda